Διαφήμιση
Διαφήμιση

Παρασκευή, 20 Μάρτιος 2020 19:05

Δήμος Κηφισιάς: Εκ περιτροπής θα εργάζονται οι υπάλληλοι απο τη Δευτέρα 23/3Με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Θωμάκου, ισχύει στον Δήμο Κηφισιάς από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, σύστημα εκ περιτροπής εργασίας των υπαλλήλων με εναλλαγή του προσωπικού σε εβδομαδιαία βάση και πλήρες ωράριο – εκτός των δομών που τελούν υπό αναστολή – με αριθμό υπαλλήλων, καθορισμό καθηκόντων και προτεραιοτήτων που θα ορίσουν οι προϊστάμενοι διευθύνσεων σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους τμημάτων.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση εξαιρούνται του μέτρου οι παρακάτω υπηρεσίες και υπάλληλοι που ασφαλώς διατηρούν κάθε δικαίωμα σε άδειες ειδικού σκοπού και ευπαθών ομάδων:

- Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων
- Υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης κι αποχέτευσης
- Πολιτικής Προστασίας
- Υπηρεσίες Κοιμητηρίων
- Δημοτικής Αστυνομίας
- Δημοτικών Πολυϊατρείων
- Προσωπικό του τμήματος Κοινωνικού Σχεδιασμού
- Προσωπικό του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα»
- Προσωπικό των ΚΑΠΗ
- Τεχνικό και οικοδομικό συνεργείο
- Ιατρός Εργασίας και Τεχνικοί Ασφαλείας
- Προσωπικό Γραφείων δημάρχου και αντιδημάρχων.