Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2019 09:46

Δήμος Κηφισιάς: Τα θέματα προς συζήτηση στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο της 10/7/2019Έκτακτη συνεδρίαση [άρθρα 65 και 67 (παρ. 5) του Ν. 3852/2010] του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων επείγοντος χαρακτήρα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 στις 19:30 στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του δημαρχείου Κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Β. Έκτακτα θέματα

Γ. Τακτικά θέματα

1. Έγκριση 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2019.
 
2. Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2019.
 
3. Επί της 21/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, σχετικά με τη μονοδρόμηση των οδών Πατρών και Κορίνθου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ελαιών και Πάρνηθος, πέριξ 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς.
 
4. Επί της 22/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, σχετικά με τη μονοδρόμηση της οδού Δειράδων, στο τμήμα μεταξύ των οδών Κηφισού και Πηγών, μπροστά από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς.
 
5. Επί της 196/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Δεμερτζή, προκειμένου να παραστεί την 9η Δεκεμβρίου 2019 και σε οποιαδήποτε άλλη μετά αναβολή ή ματαίωση αυτής δικάσιμο, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 
6. Επί της 197/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Δεμερτζή, προκειμένου να συντάξει γνωμοδότηση για την έκδοση διοικητικής πράξης στην οικοδομή επί των οδών Ιλισίων και Ρόδων στο Ο.Τ. 510, για λογαριασμό του Δήμου Κηφισιάς.

7. Επί της 198/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Γιάννη Παπαγιάννη, προκειμένου να παραστεί την 24η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα: 11:30 και σε οποιαδήποτε άλλη μετά αναβολή ή ματαίωση αυτής, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών - Τμήμα 15ο.
 
8. Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης 172,14 τ.μ., στην Πολεοδομική Ενότητα 9, στο Ο.Τ. 945, της περιοχής Τρίγωνο Φραγκοπούλου στην Κάτω Κηφισιά, με κωδικό ιδιοκτησίας 012620 του Δήμου Κηφισιάς.
 
9. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.02 με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» προϋπολογισμού έτους 2019, για τη διοργάνωση εκδήλωσης για την ορκομωσία του Δημάρχου Κηφισιάς και του Δημοτικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019. 

10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1/2006» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.

11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΑΣ (ΜΠΑΡΕΣ, ΠΑΓΚΑΚΙΑ) Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του. 

12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του. 

13. Έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης υπαλλήλου της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Κηφισιάς. 

14. Έγκριση διαγραφής ποσών 851,90€ και 601,92€ από τους χρηματικούς καταλόγους 958 και 975/2019 εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω εσφαλμένης εγγραφής συναλλασσόμενου. 

15. Έγκριση  διαγραφής από τους χρηματικούς καταλόγους 958 και 975/2019 που αφορούν εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα λόγω εφάπαξ καταβολής της οφειλής εντός (1) έτους, με μείωση 20% επί του συνολικού ποσού.