Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τρίτη, 11 Ιούνιος 2019 08:49

Δήμος Κηφισιάς: Τα θέματα προς συζήτηση στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο της 12/6/2019Έκτακτη συνεδρίαση [άρθρα 65 και 67 (παρ. 5) του Ν. 3852/2010] του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων επείγοντος χαρακτήρα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 στις 19:30 στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του δημαρχείου Κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του ΔΣ στις 06-03-10, 20-03-19, 27-03-19, 03-04-19, 17-04-19, 24-04-2019, 24-04-2019, 08-05-2019.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Έκτακτα θέματα

Δ. Τακτικά θέματα

1. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019.

2. Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2019.
 
3. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2019.
 
4. Αίτηση Διόρθωσης σφαλμάτων προς το κτηματολογικό γραφείο Κηφισιάς που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία κτηματολογικών εγγραφών και εξουσιοδότηση Δημάρχου ως προς τη συνυπογραφή της άνω αίτησης.
 
5. Έγκριση της έκθεσης καθορισμού της εμπορικής αξίας της μονάδος γης - μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα και τιμή αποζημίωσης ρυμοτομούμενων εκτάσεων – (€/μ2) στην Π.Ε.ΒΙ.ΠΑ του Ορκωτού Εκτιμητή.

6. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» με αναθεώρηση.
 
7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ 2017» με αναθεώρηση.
 
8. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «Ανύψωση Φρεατίων 2017».
 
9. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου «Διαμόρφωση Οδοστρώματος Παραδοσιακού Κέντρου Κηφισιάς με έγχρωμη άσφαλτο». 

10. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «Διαγραμμίσεις οδών 2017». 

11. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2018». 

12. Έγκριση υψομετρικών μελετών των οδών Βιλτανιώτη και Μενεξέδων της περιοχής ΒΙΠΑ Κηφισιάς. 

13. Έγκριση υψομετρικών μελετών των οδών Καβαλιεράτου και Μάτσα της περιοχής ΒΙ.ΠΑ. Κηφισιάς. 

14. Ανακοίνωση Επιτροπής Καταλληλότητας Υλικών (άρθρο 159 του Ν.4412/2016) για το έργο «Αντικατάσταση Ελαστικού Τάπητα ΤΑΡΤΑΝ του Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς». 

15. Λήψη απόφασης επί αναστολής ή μη της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης στον Δήμο Κηφισιάς (ΦΕΚ 623/B’/2-2-2019 περί «Ορισμού δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020»). 

16. Διαγραφή ποσού 299,00 € από δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού αγωγού. 

17. Διαγραφή συνολικού ποσού 2.642,10€ και των αναλογούντων προσαυξήσεων από την εταιρεία ZEPHON ESTATES LTD λόγω οίκοθεν είσπραξης από τον πραγματικό ιδιοκτήτη του ακινήτου. 

18. Διαγραφή κλήσεων για την εταιρεία Ελληνική Βιομηχανική Ανακύκλωσης ΑΒΕΕ λόγω φορολογικής δέσμευσης από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ.