Διαφήμιση
Διαφήμιση

Παρασκευή, 04 Ιανουάριος 2019 16:02

Δήμος Κηφισιάς: Τα θέματα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 9/1/2019Στη δημοσιότητα έδωσε ο Δήμος Κηφισιάς τα θέματα που θα συζητηθούν στην 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη νέα χρονιά, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9/1/2019 στις 19:30 στο Δημαρχείο Κηφισιάς (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος»).

H ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του ΔΣ στις 12-12-2018 και 19-12-2018.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία: «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».
 
2. Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής μετά των αναπληρωματικών μελών από το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς για Γενικές Συνελεύσεις της «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. για το έτος 2019.
 
3. Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης με την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για το έτος 2019.

4. Έγκριση ανανέωσης της συναφθείσας από 29.01.2009 σύμβασης της προμήθειας φυσικού αερίου με την εταιρεία Δ.Ε.Π.Α. (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.) για κίνηση απορριμματοφόρων αυτοκινήτων για τρία έτη.
 
5. Ανάκληση πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στο Ο.Τ. 49 της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής Μ4/2007 της Π.Ε. "ΒΙΠΑ" του Δήμου Κηφισιάς.
 
6. Ακύρωση – διαγραφή εσόδων (χρηματικού καταλόγου) που βεβαιώθηκαν πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, στο Ο.Τ. 49 της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής Μ4/2007 της Π.Ε. "ΒΙΠΑ" του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του ν.1337/83 όπως ισχύει και του άρθρου 142 ν.4495/17, κατόπιν ανάκλησης αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 
7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διανοίξεις Οδών 2016».
 
8. Επί της 664/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου κ. Γεωργίας Φωτοπούλου.
 
9. Επί της 665/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου κ. Γιώργου Λεπίδα. 

10. Επί της 666/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου κ. Γιώργου Λεπίδα. 

11. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 600/2018 απόφασης του Δ.Σ, η οποία αφορά τη μείωση δημοτικών τελών ή την πλήρη απαλλαγή από αυτά για άπορους ή άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, για το έτος 2019, ύστερα από την υπ΄αρ. 27/2018 απόφαση της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης. 

12. Διαγραφή οφειλής ποσού 44,37€, ως μη οφειλόμενου. 

13. Διαγραφή ποσού 300,68€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής. 

14. Διαγραφές οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους βάσει του άρθρου 222 του Ν.4555/2018. 

15. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 109,47€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής. 

16. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 4.030,48€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής. 

17. Επί αιτήματος για διαγραφή κύριας οφειλής 145,50€, άλλως προσαυξήσεων αυτής.