Διαφήμιση
Διαφήμιση

Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018 10:08

Δήμος Κηφισιάς: Τα θέματα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 18/4/2018Στη δημοσιότητα έδωσε ο Δήμος Κηφισιάς τα θέματα που θα συζητηθούν στη 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 18/4/2018 στις 19:30 στο Δημαρχείο Κηφισιάς (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος»).

H ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 11/10/2017, 25/10/2017, 8/11/2017, 15/11/2017, 22/11/2017, 22/11/2017 (ειδική).

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

Δ. Έκτακτα θέματα

Ε. Τακτικά θέματα

1. Επί της 72/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για «Αποξήλωση ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-40) τοποθετημένης επί της οδού Δρυμώνος στην Κηφισιά.»

2. Επί της 73/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τη μονοδρόμηση των πεζοδρόμων «Πολυδεύκη» και «παράδρομος Μ. Μπότσαρη» στην Κηφισιά.

3. Επί της 74/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για «Κατασκευή διάβασης πεζών και απαγόρευση στάθμευσης εκατέρωθεν αυτής, στην είσοδο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς, επί της οδού Διονύσου στο Ο.Τ. 219».

4. Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση ανοικτής εκδήλωσης στις 07-05-2018, στα πλαίσια της δεύτερης φάσης αξιολόγησης του προγράμματος για την υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας (Β’ Κύκλος).

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης ύψους 8.308, 00 ευρώ, για την έκδοση δίγλωσσου (ελληνικά – αγγλικά) ενημερωτικού οδηγού της Κηφισιάς, σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.08, με τίτλο «Έξοδα για εκδηλώσεις – ενέργειες δραστηριότητες που προωθούν την Τουριστική Κίνηση της πόλης και συμβάλλουν στην προβολή της στο εσωτερικό και εξωτερικό», προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

6. Τροποποίηση σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σχετικά με την εγκατάσταση πλευρικών σταθμών διοδίων στους κόμβους Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου, σε βάρος του K.Α. 30.6117.02.

7. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου κ. Σαλβάνου Ιωάννας, για το οικονομικό βοήθημα απόρων του Πάσχα 2018.

8. Περί αποδοχής της χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κηφισιάς».

9. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας, εστιατόριο), επί των οδών Κολοκοτρώνη και Δηλιγιάννη, Ο.Τ. 68, Κηφισιά.

10. Επικαιροποίηση της 617/2015 Απόφασης _ημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «αναψυκτήριο» (επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος, ζαχαροπλαστείο και αναψυκτήριο) «εστιατόριο» (επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος) στο χώρο ισογείου καταστήματος του κτηρίου επί της οδού Κασσαβέτη αρ. 9, στο Ο.Τ. 81.

11. Συνέχιση υφιστάμενης χρήσης και έγκριση συνέχισης αυτής (Εστιατόριο - Σνακ Μπαρ - Αναψυκτήριο) από την εταιρεία «Magic Food Ε.Π.Ε.» λόγω απορρόφησης της εταιρείας «Famous Family Α.Β.Β.Ε.Ε.» στο ακίνητο επί των οδών Λεβίδου 1 και Κασσαβέτη, Ο.Τ. 81, Κηφισιά.

12. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» οικ. έτους 2018.

13. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΑΙ ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΟΥ_ΙΤΗΣ” ».

14. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου « 46η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΑΛΗΣ» με αναθεώρηση.

15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «45η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ».

16. Ορισμός Επιτροπής κρίσεως περί καταλληλότητας ακινήτων τα οποία θα μισθώσει ο Δήμος για το έτος 2018.

17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής, Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της προμήθειας «Λοιπές Παροχές – Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων».

18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής, Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της προμήθειας εξοπλισμού για το νέο Παιδικό Σταθμό του Δήμου «ΒΙΛΑ ΜΙΧΛ».

19. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης της Σχολ. Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης από το ΦΗΧ (αποφ. Σχολ. Επιτρ. 41/2018).

20. Επιστροφή ποσού 3.324,57€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

21. Επιστροφή ποσού 1.260,60€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

22. Επιστροφή ποσού 35,21€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

23. Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη διαφήμισης ετών 2012-2013-2014.

24. Διαγραφή ποσού 763,51€ πλέον προσαυξήσεων από τους χρηματικούς καταλόγους 755,765,780, 785 έτους 2018, λόγω εσφαλμένης είσπραξης.

25. Επί αιτήσεως αναστολής καταβολής υποχρεώσεων ιδιοκτησίας.

26. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.639,26€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

27. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 361,94€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.