Διαφήμιση
Διαφήμιση

Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2020 16:07

Ανάκληση οχημάτων Toyota Yaris, Rav-4, Starlet και CelicaΗ Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία Toyota Ελλάς A.B.E.E. εκτελεί πρόγραµµα προληπτικού ελέγχου αερόσακου οδηγού αυτοκινήτων Toyota, µοντέλα Yaris, Rav-4, Starlet και Celica.

Πιο συγκεκριµένα, τα µοντέλα που εµπλέκονται στην καµπάνια προληπτικού ελέγχου είναι:

- 38 Celica, παραγωγής από 07/07/1997 έως 19/07/1999
- 851 RAV-4, παραγωγής από 05/06/1997 έως 31/08/1999
- 20 Starlet, παραγωγής από 15/10/1997 έως 23/12/1998
- 4.101 Yaris, παραγωγής από 18/09/1998 έως 31/05/1999.

Τα εµπλεκόµενα οχήµατα είναι εφοδιασµένα µε αερόσακο οδηγού µονού σταδίου µε  πυροκροτητή που δεν περιέχει νιτρικές ενώσεις (ονοµαζόµενος Takata NADI). Αυτού του είδους οι πυροκροτητές δεν περιέχουν ως προωθητικό µέσο νιτρικό αµµώνιο (PSAN). Παρόλο που δεν έχει επιβεβαιωθεί µέχρι στιγµής από την Toyota, στα οχήµατα που εµπλέκονται, το προωθητικό
µέσο σε κάποιους από τους πυροκροτητές ενδέχεται να έχει απορροφήσει υγρασία µε την πάροδο του χρόνου. Η απορρόφηση υγρασίας στο προωθητικό µέσο θα µπορούσε να οδηγήσει σε βραδεία ανάπτυξη ή διάρρηξη του πυροκροτητή σε καταστάσεις όπου χρειαστεί να ενεργοποιηθούν οι αερόσακοι.

Το ενδεχόµενο µιας εκτόνωσης µη σύµφωνης µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή εξαρτάται ίσως και από άλλους παράγοντες και µεταβλητές πέραν της απορρόφησης υγρασίας από το προωθητικό µέσο και δεν έχει ακόµη πλήρως αναλυθεί από την Takata ή την Toyota. Στην περίπτωση που χρειαστεί να ενεργοποιηθεί ο αερόσακος, µια εκτόνωση µη σύµφωνη µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή θα µπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο τραυµατισµού. Η πιθανότητα εµφάνισης τέτοιου είδους περιστατικών στα εµπλεκόµενα οχήµατα είναι άγνωστη, αλλά, λόγω της ιδιαιτερότητας και της απαιτούµενης προσοχής που χρίζει τον εν λόγω θέµα, η Toyota εκτελεί το συγκεκριµένο πρόγραµµα προληπτικού ελέγχου.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν προσωπικά, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Toyota σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει έλεγχος του αερόσακου οδηγού, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.