Διαφήμιση
Διαφήμιση

Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2017 15:24

Σε ελληνο-αμερικανικά χέρια το 75% της Εθνικής ΑσφαλιστικήςΈκλεισε οριστικά, το deal πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, στην EXIN Financial Services Holding B.V., η οποία μαζί με την Calamos Group είχαν καταθέσει νέα, βελτιωμένη προσφορά για να αποκτήσουν τον έλεγχο της εταιρίας.

Eτσι, προσφέροντας το ποσό των 958 εκατ ευρώ για το 100% της Ασφαλιστικής, μαζί με 10ετή σύμβαση αποκλειστικής διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων από το δίκτυο της τράπεζας, η Exin Calamos πέρασε τον ανταγωνιστή της, που ήταν ο κινέζικος όμιλος Fosun.

Τελικά, η Εθνική Τράπεζα διατηρεί το 25% του κεφαλαίου της ασφαλιστικής της και προχωρεί στην πώληση του 75% της θυγατρικής της, με συνολικό τίμημα ύψους  718,3 εκατ ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας:

«Στις 27 Ιουνίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ ενέκρινε την πώληση του 75% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής καθώς και τη σύναψη συμφωνίας αποκλειστικής συνεργασίας για την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικτύου της ΕΤΕ. Το συμφωνημένο τίμημα για τη Συναλλαγή ανέρχεται σε € 718,3 εκατ. Η ΕΤΕ και η EXIN προχώρησαν επίσης σε συμφωνία που θα διέπει τη μεταξύ τους σχέση ως μέτοχοι της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η Συναλλαγή αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο της τάξεως των περίπου 110 μονάδων βάσης στο pro forma δείκτη CET1 της ΕΤΕ.

Η πώληση της  Εθνικής Ασφαλιστικής επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, ενώ θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να αφοσιωθεί στις κύριες δραστηριότητες της και στην υγιή πιστωτική επέκταση.

Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε: «Ύστερα από 125 έτη κοινής πορείας η οποία ξεκίνησε το 1891, η ΕΤΕ προχώρησε στην πώληση του 75% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευση της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές. Παράλληλα, σύναψε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας bancassurance για τη διανομή των προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικτύου της ΕΤΕ. Η απόφαση να διατηρηθεί μειοψηφική συμμετοχή της τάξεως του 25%, συνάδει με το πνεύμα συνεργασίας που διέπει τη σχέση μας με την EXIN. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα που ο νέος μας συνεργάτης, η EXIN, διακατέχεται από μακροπρόθεσμο στρατηγικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα και θα συνεχίσει να αναπτύσσει την Εθνική Ασφαλιστική τα επόμενα χρόνια».

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων Αρχών Ανταγωνισμού και της Τράπεζας της Ελλάδος».

Advisors

Να σημειωθεί ότι η Goldman Sachs International και η Morgan Stanley & Co. International plc, ενεργούν από κοινού ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer, ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος ενώ το δικηγορικό γραφείο Μπερνίτσα ενεργεί ως νομικός σύμβουλος σε θέματα ελληνικού δικαίου.